Hallo,

 

Mijn naam is Elien Van de Velde, een gepassioneerd logopediste sinds 2012.

September 2022 startte ik mijn eigen praktijk onder de noemer ‘Oris’. Dit onder de vleugels van kinesistenpraktijk Turn.

Voordien heb ik 10 jaar ervaring mogen opdoen in andere groepspraktijken.

 

Oris is de Latijnse benaming voor ‘mond’, een essentieel begrip binnen ons vakgebied.

 

Een therapieplan op maat van de cliënt, met de nodige knowhow en tools, maar vooral een goed gevoel en een vertrouwensband tussen therapeut en cliënt staan bij mij centraal. Een multidisciplinaire aanpak en regelmatig overleg met alle betrokkenen zijn een must.

 

Jong en oud kan bij ons terecht voor onderzoek en behandeling van:

 • articulatieproblemen
 • oro-myofunctionele problemen (afwijkend mondgedrag)
 • lees- en/of schrijf- en/of rekenproblemen     
 • taalproblemen of taalstoornissen
 • neurologische problemen (afasie, dysartrie, verbale apraxie en dysfagie)

 

Ik ben een gedeconventioneerd logopediste die lid is van de Vlaamse Vereniging voor logopedisten (VVL). Jaarlijks blijf ik me specialiseren via diverse congressen en studiedagen. Daarnaast werk ik parttime in het AZ Voorkempen te Malle.

 

Specialisaties:

 • Typ 10 (C&Explore, 2014)
 • Rekenzwakke kinderen begeleiden bij het rekenen tot 100 (Hilde Heuninck, 2014) 
 • Rekenzwakke kinderen begeleiden bij het rekenen tot 1000 (Hilde Heuninck, 2015) 
 • Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen en meetkunde (Hilde Heuninck, 2015) 
 • Metaphon, behandeling van kinderen met fonologische processen (2016) 
 • Omgaan met taalontwikkelingsstoornissen ‘Train de trainer’ (Auris, 2017) 
 • Oro-myofunctionele stoornissen  (post HBO-cursus, 2017 – verdiepingscursus, 2018) 
 • Dysartrie (HAN University op Applied Sciences, 2020) 
 • Rekenen (ijsbergdidactiek): hoofdrekenen tot 100(0) (Leerstudio, 2021)
 • Praktische cursus technisch lezen (Kwec, 2022)
 • Mimetherapie bij een perifere aangezichtsverlamming (Arteveldehogeschool, 2022)
 • Orofaryngeale dysfagie (Phagein, januari 2023)
 • Afasiediagnostiek- en behandeling (Pro-education, februari - maart 2024)